Osoby niepełnosprawne pozostawione w nagłych wypadkach

Osoby niepełnosprawne pozostawione w nagłych wypadkach

c_William-Daniels_Handicap-International.jpg
© William Daniels / Handicap International

Nowe międzynarodowe badanie Handicap wykazało, że 75% osób niepełnosprawnych uważa, że ​​jest wykluczone z reakcji humanitarnych na sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe i konflikty. Według badania, Niepełnosprawność w kontekstach humanitarnych [1]¸ Opublikowane w 2015 r. Trzy czwarte 484 osób niepełnosprawnych stwierdziło, że nie mają odpowiedniego dostępu do podstawowej pomocy, takiej jak woda, schronienie, żywność lub opieka zdrowotna.

„Osoby niepełnosprawne napotykają wiele problemów uzyskiwania dostępu do pomocy humanitarnej”, mówi Camille Gosselin, kierownik ds. Humanitarnego rzecznictwa Handicap International. „Istnieje wiele powodów, w tym brak informacji na temat dostępnych usług, trudności z dostępem do nich, ponieważ mieszkają zbyt daleko, oraz infrastruktura, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Czasami wszystko, co wymaga zdrowego rozsądku, aby coś zmienić."

Ściśle zaangażowany w międzynarodowy fora, takie jak Światowy Szczyt Humanitarny i obecna konferencja na temat zmian klimatu (COP21), Handicap International wzywa społeczność międzynarodową do zapewnienia, że ​​osoby niepełnosprawne są brane pod uwagę przy przygotowywaniu i wdrażaniu reakcji humanitarnej na kryzysy. „Społeczność międzynarodowa musi podjąć działania w COP i kolejnym globalnym szczycie humanitarnym, aby zakończyć tę dyskryminację” - dodaje Gosselin.

Handicap-International_Disability-in-humanitarian-context__graphich_taken_from_this_new__report.jpg

Wrażliwi ludzie są w centrum programów Handicap International. Doskonałym przykładem jest nasze powszechne stosowanie punktów centralnych niepełnosprawności i podatności - zwane „DVFPS” - które nasze zespoły ustawiają się w sytuacjach awaryjnych, aby zapewnić ludziom potrzebującą pomoc, ale inaczej nie mogą do niej uzyskać, na przykład rannych, niepełnosprawnych i starszych Ludzie i ludzie cierpiących na przewlekłą chorobę. Nasi specjaliści ds. Rehabilitacji, mieszczące się w strukturach tymczasowych i mobilnych w społecznościach dotkniętych dotkniętymi społecznościami, zapewniają podatne osoby, które mogą uzyskać zapasy, pomoc i usługi, których potrzebują, aby pozostać silni podczas kryzysu.

Organizacja zapewnia również pomoc wielu innym organizacjom humanitarnym w celu zapewnienia, że ​​ich programy awaryjne będą dostępne dla wszystkich. Ponadto Handicap International prowadzi programy szkoleniowe i uświadamiające, aby pomóc pracownikom humanitarnym identyfikować i obejmować osoby niepełnosprawne i inne osoby narażone w swoich projektach.

Na następnym globalnym szczycie humanitarnym, zaplanowanym na maj 2016 r. W Stambule, Handicap International będzie opowiadał się za trudniejszymi standardami, aby reakcja humanitarna była naprawdę integracyjna.[1] http://www.handicap-international.org/fileadmin/2015Disabilityinhumanitariancontext.pdf. ten Niepełnosprawność w kontekstach humanitarnychRaport oparty jest na wynikach konsultacji online przeprowadzonych między kwietniem a czerwcem 2015 r. Kierując się na osoby niepełnosprawne, organizacje niepełnosprawne (DPO) i organizacje humanitarne. Na całym świecie zebrano 769 odpowiedzi. Raport został przeprowadzony jako wkład w światowy szczyt humanitarny, który ma na celu zreformowanie globalnego systemu humanitarnego. Ostatnie spotkanie odbędzie się w Stambule w Turcji w maju 2016 r.

Powrót do blogu

1 komentarz

Good Morning:

I came across a Japanese website, Jinriki.asia Industrial Company, that manufactures an apparatus that turns a wheelchair into a rickshaw. First responders use it for emergency evac situations and it’s also purchased by the general public in Japan for home use. I reached out to this company to see if there were any distributors in the US, but there aren’t. Do you know of anything like this apparatus, in the U.S., that can be retrofitted on to an existing wheelchair to allow it to be pulled?

Thank you.

Claire Upton

Zostaw komentarz