Kolekcja: Usługi oceny życia i coaching

Trzymanie ludzi w domu, zaangażowani w ich społeczność

Zapewniamy projekt modyfikacji domu, dostępny transport osobisty, szkolenie w zakresie samozatrudnienia w małych firmach i oceny telepracowania

Łączenie osób zagrożonych instytucjonalizacją z finansowaniem i niezależnymi ekspertami, którzy rozumieją Twoje potrzeby.Wszystkie usługi wykonywane przez licencjonowanych i wykwalifikowanych ekspertów - większość z nich jest niepełnosprawna! Inżynierowie, ATP, prawnicy.

Bezpłatne oceny życia włączające dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin na żądanie.

Usługi integracji społeczności - ocena, projektowanie rozwiązań, zarządzanie wdrażaniem i usługi coachingowe dla

  • Weterani
  • Ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników
  • Rehabilitacja zawodowa
  • Zrzeczenie się domu i społeczności, zwolnienie z opieki długoterminowej, zwolnienie z niepełnosprawności rozwojowej, alternatywne zwolnienie z opieki
  • Seniorzy chcieli pozostać w swoim domu w swojej społecznościOmów z nami swoje potrzeby, aby ustalić, do jakiego usługi wsparcia możesz kwalifikować się:

Sam dostęp nie wystarczy, sukces wymaga wydajności, nawet gdy leżysz w łóżku!

    1 z 3