Kolekcja: Autyzm

Co to jest autyzm?Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, które wpływa na funkcje społeczne, komunikacyjne i behawioralne u jednostek.Czytaj więcej 

Typowe zdolności osób z autyzmem:Wiele osób z zaburzeniem spektrum autyzmu ma znaczące upośledzenia poznawcze, chociaż niektóre mają typowe lub nawet powyższe IQ.

Typowe niepełnosprawności: Ludzie z autyzmem mają trudności z S.Umiejętności interakcji i komunikacji OCIAL. Mogą również mieć inne trudne zachowania, takie jak powtarzające się zachowania motoryczne, agresja, a nawet samo obrażenia.

Zasoby:  Narodowe stowarzyszenie autyzmu  |  Centrum autyzmu  |  Autyzm mówi 

 

Autyzm

Nie znaleziono produktów
Użyj mniejszej ilości filtrów lub usuń wszystko

1 z 3