Kolekcja: TBI - traumatyczne uszkodzenie mózgu

Co to jest traumatyczne uszkodzenie mózgu?Poważny uraz mózgujest nabytym uszkodzeniem spowodowanym siłami zewnętrznymi prowadzącymi do zakłócenia aktywności mózgu. Może to oznaczać, że czynności, gdy proste mogą być teraz trudne lub niemożliwe do wykonania.Ucz się więcej 

Typowe zdolności osób o traumatycznym uszkodzeniu mózgu: W zależności od ciężkości obrażeń, dotknięta osoba może odzyskać i powrócić do zwykłego stylu życia lub pozostać zależnym od innych. Ponadto większość przypadków można leczyć i istnieje kilka sposobów, aby zapobiec dalszemu obrażeniu.

Typowe niepełnosprawności: Uszkodzenie mózgu może powodować objawy, takie jak problemy z pamięcią i koncentracją, zmęczenie psychiczne, słabe umiejętności motoryczne, porażenie, upośledzenie mowy i zaburzeniu równowagi.
TBI - traumatyczne uszkodzenie mózgu

Nie znaleziono produktów
Użyj mniejszej ilości filtrów lub usuń wszystko

1 z 3