Sprzyjające rozwiązania technologiczne Living Technology

Obsługiwane przez osoby niepełnosprawne zapewniamy bezpłatne oceny życia, projektowanie rozwiązań i usługi zarządzania wdrażaniem dla osób niepełnosprawnych.

  • Weterani
  • Odbiorcy zwolnienia z Medicaid - Niepełnosprawność rozwojowa, życie zintegrowane społeczności, senior itp.
  • Ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników

Omów z nami swoje potrzeby, aby ustalić, do jakiej pomocy możesz się zakwalifikować.

Darowizna - projekty wymagające wsparcia

1 z 4