Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Co to jest uszkodzenie rdzenia kręgowego?
Uszkodzenie rdzenia kręgowego, uszkodzenie dowolnej części rdzenia kręgowego lub nerwów na końcu kanału kręgowego, często powoduje trwałe zmiany siły, uczucia i innych funkcji ciała poniżej miejsca uszkodzenia. To jedno z najpoważniejszych urazów.Więcej informacji

Typowe zdolności osób ze SCI: Wyniki funkcjonalne mogą się różnić w zależności od osób, w zależności od takich czynników, jak poziom i kompletność urazu, odzyskiwanie neurologiczne (lub utrata), powiązane powikłania medyczne, ilość szkolenia rehabilitacyjnego itp. Wykorzystanie ortezy i urządzeń wspomagających może czasami ułatwić The Zdolności funkcjonalne pacjenta. 

Typowe niepełnosprawności: OFTEN powoduje trwałe zmiany siły, uczucia i innych funkcji ciała poniżej miejsca urazu.

Zasoby:United Spinal Association  |  Rdzeń kręgowy  |  Strony informacji o uszkodzeniu rdzenia kręgowego

Darowizna - projekty wymagające wsparcia

1 z 4