Program med hjälp av teknikåtkomst lag efter stat

De Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) är en nationell, medlemsbaserad ideell organisation som består av lagen om statliga hjälpmedel som finansieras enligt Assistive Technology Act (AT ACT). ATAP underlättar samordningen av staten vid program nationellt och ger teknisk hjälp och stöd till sina medlemmar.

 

Donera - projekt som behöver stöd

1 av 4