Canadian Assistive Technology and Accessibility Resources

All of our assistive technology products, designed exclusively for use by mobility impaired individuals, are FREE of Import, VAT, GST, & HST Taxes and Duties for our disabled Canadian brethren to the north!  (Also Brits and Aussies)

Kanada GST+HST -undantag för medicinska och hjälpmedel

If you know of additional information resources for Canadians, please share them with us and we will at the information here!

--------------------------------------------------------------------------------------

Original Webpage

 Canadian Resources – search engines:

Listings Canada is an all-purpose search engine for non-profit orgs http://listingsca.com

Disability Resources listed by province for people living each province: see the listing of the province (eg. Yukon http://listingsca.com/Yukon/Health/#disability )

Federal Government of Canada:

 Aboriginal Resources Canada http://www.gov.bc.ca/arr/services/guide.html

Canada Pension Plan (CPP) Disability Benefits http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/cpp/disaben.shtml  

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/cpp/applicant.shtml

Centre for persons with Disabilities online http://www.pwd-online.ca/pwdhome.jsp?lang=en

Child Disability Benefit (CDB) www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-eng.html

 • A tax free benefit for families who care for a child who qualifies for the disability amount.  It is paid monthly to the Canada Child Tax Benefit

 Customs Information http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html

 • 9979.00,00 varor som är specifikt utformade för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att lindra effekterna av dessa funktionsnedsättningar och artiklar och material för användning i sådana varor. Fri. Ingen skyldighet

 Disability Tax Credit Certificate (form T2201) www.cra.gc.ca/forms

 • You are eligible for the disability amount only if a qualified practitioner certifies that there is a severe and prolonged impairment.

 Excise tax information

 • If you are medically certified as having permanent mobility impairment, and you cannot safely use public transportation, you can apply for a refund of part of the federal excise tax on the gasoline you buy.  For more information and an application form, see Information Sheet XE8, Federal Excise Gasoline Tax Refund Program.

GST/ HST Information http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/gsthst-tpstvh/menu-eng.html

 • Some of the goods and services used by persons with disabilities that are exempt from, or zero-rated for the GST/HST.

Health Canada   http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php

  Links to offices of the Ombudsman in the provinces http://www.gnb.ca/0073/provinces-e.asp  

 • The Ombudsman will investigate complaints against government departments.  They are independent of government and have investigational powers and can take issues to parliament and the media.

Registered Disability Savings Plan (RDSP)

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2007/rdsp-eng.html

 • tax-deferred savings plan designed to assist families in planning for the long-term financial security of their relatives with disabilities. The federal government matches contributions made through the Canada Disability Savings Grant. For people who have limited financial means, the Canada Disability Savings Bond is available without contributions.

Respite for Family Caregivers

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/home-domicile/2003-respite-releve/nfl-tn-eng.php

Topics for Persons with a Disability http://www.cra-arc.gc.ca/disability/  

 • A webpage guideline of topics of interest to people with disabilities.

Canada 

Forms and publications

Relaterade ämnen

Government partners

Canadian Organizations

Access Guide Canada – directory by province of disability associations http://www.abilities.ca/agc/disability_organization/subject_index.php?pid=5&cid=&atype=disability_organization

Access to Justice Network Canada http://www.acjnet.org/naservices/legal.aspx

Active Living Alliance for People with Disabilities http://www.ala.ca/content/home.asp

Allergy/ Asthma Association of Canada http://aaia.ca/

Angel Flights (Ontario and British Columbia have their own versions) http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Flight

Association of Compounding Pharmacies of Canada http://www.acpcrx.org/

Canadian Association for the Deaf http://www.cad.ca/

Canadian Celiac Association: http://www.celiac.ca/

Council of Canadians with Disabilities  http://www.ccdonline.ca/en/

Kanadensisk katalog om palliativ vård http://www.oulton.com/chpca

Kanadensisk medicinalvarning http://www.medicalert.ca/en/index.asp

Canadian Muskel Dystrophy Assoc. www.muscle.ca

Kanadensiska National Institute for the Blind http://www.cnib.ca/

Kanadensisk ortopedisk förening http://www.coa-aco.org/

Kanadensisk organisation för sällsynta störningar www.raredisorders.ca

Kanadensiska samhället av tarmforskning http://www.badgut.com/

Kanadensiska specialis http://www.specialolympics.ca/

Center for Child Disability Research http://canchild.ca/en/

Välgörenhetsby http://www.charityvillage.com/cv/main.asp

Koalition för aktivt bo i Kanada http://www.activeliving.ca/english/index.cfm?fa=resources.helpfullinks

College of Family Physicians of Canada http://www.cfpc.ca/global/splash/default.asp?s=1

Dietister Kanada http://www.dietitians.ca/

Påsktätningar Kanada www.easterseals.ca/english

Diabetesinformation http://diabetic.ca/och http://diabetic.org/

Funktionshindrad parkering i Kanada http://disabled-travelers-services.suite101.com/article.cfm/disabled_parking_permits_in_canada

Program för ekonomiskt stöd (sammanställning av länkar) http://www.hollandbloorview.ca/resourcecentre/communityresources/documents/funding.doc

Hjärta och stroke stiftelse http://ww2.heartandstroke.ca/splash/

Hemvård och paus http://www.howtocare.com/home_care6.htm

Hemvårdslänkar http://www.cdnhomecare.ca/content.php?TAG=links

Självständigt boende Kanada http://www.ilcanada.ca/article/home-125.asp

Internationell grund för funktionella gastrointestinala störningar http://www.aboutkidsgi.org/

Kidney Foundation Canada http://www.kidney.ca/

Lifeline Canada http://www.lifeline.ca/content/english/

Mars av Dimes Canada http://www.marchofdimes.ca/dimes/national_programs/

Mars av dimes rörlighet http://www.modmobility.ca/

Rörelsespecialiteter Kanada http://www.motionspecialties.com/

Palliativ vård Kanada http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/palliat/index-eng.php

Presidentens val Barnens välgörenhet http://www.presidentschoice.ca/LCLOnline/aboutUsCharity.jsp

Canadas folkhälsabyrå http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcs/index-eng.php

Society of Obstetrics and Gynecologists of Canada http://www.sogc.org/index_e.asp

Mängd By

Yrkesrehabilitering Kanada http://www.vrcan.ca/english/foundations.php

 

Provinsregeringar:

Alberta:

  

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Alberta/Health/Disabilities/

 

Barn och ungdomstjänster http://www.child.alberta.ca/home/

 

Alberta Center for Child and Community Research http://www.research4children.com/

 

Självhantering av kronisk sjukdom http://www.calgaryhealthregion.ca/programs/cdm/

 

Barnhälsofördel http://web-ext.chr.ab.ca/bins/content_page.asp?cid=5073-5101-10990-11638-12412&pre=view

 • För familjer med låg inkomst. Denna plan betalar för hälsotjänster som glasögon, receptbelagda läkemedel och tandvård

Utbildning http://education.alberta.ca/

Familjestöd för barn med funktionsnedsättningar http://www.child.alberta.ca/home/591.cfm

 • FSCD-programmet använder en familjecentrerad strategi för att ge föräldrar finansiering för att få tillgång till en rad stöd och tjänster Det stärker deras förmåga att främja sitt barns sunda tillväxt och utveckling. Dessutom hjälper FSCD med några av de extraordinära kostnaderna för att uppfostra ett barn med funktionshinder.
 • Barn som är betydligt begränsade i sin verksamhet i det dagliga livet på grund av deras funktionshinder kan få barnfokuserade tjänster. Tjänster bestäms baserat på effekterna av barnets funktionsnedsättning på deras aktiviteter i det dagliga livet, de behov som identifieras av föräldern/vårdnadshavaren samt utvärderingsinformation från proffs som arbetar med barnet. Tjänster kan inkludera:
  • Ytterligare andningstjänster, inklusive kortvarig timme av timme, 24-timmars respit i eller utanför hemmet, hembakande stöd och inhemsk barnomsorg;
  • Hjälp med barnomsorg för att stödja en familj med extraordinära arbetsrelaterade barnomsorgskostnader, inklusive en assistent i dagvård eller ytterligare utrymme på ett dag hem samt dagvård där det krävs för att stödja barnets utveckling;
  • Hjälpstöd för att hjälpa barnet med personlig vård, samhällsengagemang eller beteende- och utvecklingsstöd.
  • Hälsorelaterade tjänster, inklusive tand- eller ortodontisk behandling, funktionshinderrelaterade receptbelagda läkemedel, ambulanstjänst, receptformel eller specialdiet och medicinska förnödenheter som inte omfattas av någon annan hälsoplan;
  • specialiserade tjänster för barn med allvarliga funktionsnedsättningar; och
  • Hemma utanför hemmet, om det behövs, för att stödja ett barn när alla andra alternativ för hemstöd har utforskats. (Obs: Föräldern/vårdnadshavaren upprätthåller allt skyddsansvar)

 

Hälsa och välmående http://www.health.alberta.ca/

Pro bono -lag http://www.pbla.ca/

 • gratis juridiska tjänster

Yrkesrehabilitering http://vracanada.com/alberta.php

British Columbia:

* Provinsiell funktionshinder  http://listingsca.com/British-Columbia/Health/Disabilities/

Aboriginal spädbarnsutvecklingsprogram av B C http://www.aidp.bc.ca/

 • Tillhandahåller kulturellt lämpliga tjänster till Aboriginal familjer av barn, ålder 0 till 3, som är i riskzonen för eller som kan ha en försening i utvecklingen.

Access Pro Bono http://www.accessjustice.ca/public/clinics.asp?province=BC  

 • Gratis juridiska tjänster

Förespråkare för servicekvalitet http://www.eia.gov.bc.ca/advocate/

 • Assists in situations involving adults with developmental disabilities and transitioning youth with special needs and their families who could benefit from the intervention of someone working independently of ministries and agencies.

At Home Programme http://www.mcf.gov.bc.ca/at_home/index.htm

 • The At Home Program assists parents with some of the extraordinary costs of caring for a child with severe disabilities at home through a range of health supports and services. It provides assistance in two main areas:

Respite Benefits allow parents to choose appropriate care options for their child and family.

Medicinska förmåner provide a range of basic, essential medical items and services

Autism Society of BC http://www.autismbc.ca/

 • A parent based and directed society providing support to individuals with autism spectrum disorder and their families in British Columbia and the Yukon.

B C Aboriginal Child Care Society http://www.acc-society.bc.ca/

 • Offers training workshops, newsletters and a lending library.  This society is also responsible for the Office of the Provincial Advisor for the Aboriginal Infant Development programme

B C Aboriginal Network on Disability Society http://www.bcands.bc.ca/

 • Provides a variety of support services and resources to help Bc’s Aboriginal people with disabilities.

B C Association of Child Development and Intervention http://bcacdi.org/ 

 • Provincial Association of agencies which provide child development and therapy services to children with special needs and their families in British Columbia

B C Centre for Disease Control http://www.bccdc.ca/default.htm

B C Crisis Centres http://www.communitycounselling.org/bc_crisis_centres.htm

B C Housing http://www.bchousing.org/ och http://www.bchousing.org/aboutus/serve

 • Subsidized housing
 • Who can apply

B C Palliative Care and Hospice Association http://www.hospicebc.org/

Canuck Place http://www.canuckplace.org/

 • Canuck Place Children's Hospice provides specialized pediatric palliative care for children living with a life-threatening illness and support for their families throughout British Columbia.

Child Care Services http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/

Children and Women’s Health Centre of British Columbia http://www.cw.bc.ca/index.asp

 • An agency of the Provincial Health Services Authority, made up of British Columbia’s Children’s Hospital, British Columbia’s Women’s Hospital and Health Centre and Sunny Hill Health Centre

Children and Youth with Special Needs (.pdf file) http://www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/pdf/CYSN_FrameWorkForAction_Combo_LR.pdf

Children and Youth with Special Needs (link) http://www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/

 • Responsible for providing a range of services and supports for children and youth with special needs and their families.

 

Chronic Disease Management http://www.health.gov.bc.ca/cdm/

Självhantering av kronisk sjukdom http://www.coag.uvic.ca/cdsmp/

Community Living BC http://www.bcacl.org/

 • Responsible for delivering services and supports for adults with developmental disabilities

Disability Permits for vehicles http://www.sparc.bc.ca/

Employment and Assistance for Persons with Disabilities http://www.mhr.gov.bc.ca/PUBLICAT/VOL1/Part3/3-4.HTM

 Family Hearing Resource Centre http://www.bcfamilyhearing.com/

 • A provincial programme that provides comprehensive services to families with young deaf and hard of hearing children throughout B C.

Family Support Institute http://www.familysupportbc.com/

 • A province-wide organization that supports families who have a family member with a disability.

Fertility and IVF Programme http://www.ubcfertility.com/

Health Link BC http://www.healthlinkbc.ca/

Medical Services Plan of BC http://www.health.gov.bc.ca/msp/

Ministry of Advanced Education http://www.gov.bc.ca/aved/

 • Responsible for education services to adults with disabilities

Undervisningsministeriet http://www.gov.bc.ca/bced/

hälsoministeriet http://www.gov.bc.ca/health/

 • Responsible for ensuring that quality, appropriate and timely health services are available to all British Columbians

Ministry of Housing and Social Development http://www.gov.bc.ca/hsd/

 • Responsible for education and support payments, work programmes, bus passes and health and dental benefits for persons with disabilities

Physiotherapy Association of BC http://www.bcphysio.org/app/index.cfm?fuseaction=pabc.home

PovNet BC (support and advocacy) http://www.povnet.org/

Provincial Health Services Authority http://www.phsa.ca/default.htm

 • Responsible for overseeing the coordination and delivery of provincial programmes and highly specialized health care services, including assessment and diagnosis

Provincial Outreach Programmes http://www.popbc.ca/

 • Provides programming consultation and support to school districts to help meet the educational needs of low-incidence students in BC School Districts

Provincial Services for Deaf and Hard of Hearing http://www.mcf.gov.bc.ca/psdhh/index.htm

Sunny Hill Health Center for Children http://www.bcchildrens.ca/Services/SunnyHillHealthCtr/default.htm

 • Erbjuder specialiserade tjänster till barn med funktionsnedsättningar, deras familjer och samhällen i hela British Columbia. Sunny Hill serverar barn från födelse till 19 år.

Avgiftsfria informationslinjer http://www.health.gov.bc.ca/cpa/1-800.html

Resehjälpsplan http://www.health.gov.bc.ca/msp/mtapp/index.html

 • Formulär tillgängliga på hänvisande läkarkontor. Provinsregeringen kommer att betala färjor eller delvis flygpris för patient och eskort som reser tillsammans till en tid mer än 50 mil bort som kräver färja eller lufttransport.

Yrkesrehabilitering http://vracanada.com/alberta.php

Western Institute of the Deaf and Hard of Hearing http://www.widhh.com/ 

Arbeta Safe BC - Rehab och återgå till jobbet http://www.worksafebc.com/claims/rehab_and_rtw/default.asp 

EATI BC Disability Grant

EATI (Initiativ för utrustning och hjälpmedel)Grant tillhandahåller ”en person med funktionshinder som har anställningsrelaterade mål (eller volontärmål som leder till anställning)”Hjälp med att ta bort alla hinder som hindrar det målet.

Detta funktionshinderbidrag täcker fullt ut köp och installation av den automatiska dörröppnaren för kontroll-en-dörr, så att du kan ta bort "dörrbarriären" genom att låsa, låsa upp, öppna och stänga alla dörrar i ditt hem eller lägenhet.

För att vara berättigad till Eati måste du vara:

 • En person med ett funktionshinder som har ett anställningsrelaterat mål. Kom ihåg att volontärarbete kan vara ett viktigt steg mot sysselsättning.

 • 18 år eller äldre

 • En BC -invånare

 • ArbetslösELLERAnställd med låga färdigheter (till exempel låg engelsk läskunnighet, ofullständig gymnasium) och letar efter uppgradering

 • Oberättigad för anställningsförsäkring (EI)

  • Har inte fått en EI -förmån under de senaste tre åren

  • Har inte fått en EI -moderskap eller föräldraförmån under de senaste fem åren

 • Kunna visa ett behov av hjälpmedelsteknik

 • Det går inte att få tillgång till finansiering via andra program

Deltidsstudenter som är tillgängliga för arbete kan vara berättigade till EATI. Människor över 65 år som är tillgängliga för arbete är också berättigade.


För att ansöka om Eati -bidrag kontaktaBC Personal Support NetworkFör att ladda ner applikationen och/eller få vägledning i ansökningsprocessen.

BC Personal Support Network
Telefon: 1-877-333-7554
E-post:eati@bcpsn.org

 

 

Manitoba:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Manitoba/Health/Disabilities/  

Barnomsorg och funktionshinder barnomsorgsstöd cdcinfo@gov.mb.ca

Barns specialtjänster http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/css.html#content

 • Programmet tillhandahåller tjänster och stöd till familjer som kan behöva hjälp med några av de extraordinära kraven på att ta hand om ett barn med funktionsnedsättningar. Med stöd kan familjer bättre ta hand om sina barn hemma inom sina samhällen, där barnen växer och trivs.

Anställning och inkomsthjälp http://www.gov.mb.ca/fs/assistance/eia.html

Inkomsthjälp för personer med funktionsnedsättningar http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/iapd.html#content

Manitoba barnförmån http://www.gov.mb.ca/fs/assistance/mcb.html#content

Manitoba hospice och palliativ vård http://www.manitobahospice.ca/

Manitoba Health http://www.gov.mb.ca/health/

Manitoba Pharmacare -program (receptbelagd täckning): http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.html

Undervisningsministeriet http://www.edu.gov.mb.ca/k12/

Ombudsmann http://www.ombudsman.mb.ca/

Tjänster för personer med funktionsnedsättningar och barns tjänster http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/ 

Society for Manitobans med funktionsnedsättningar http://www.smd.mb.ca/

Stödda levnadstjänster http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/supported_living.html#content

 • Ge vård och boende för att hjälpa vuxna med en psykisk funktionshinder att bo i samhället i deras bostadsalternativ, inklusive ett familjhem, oberoende bostads- och bostadsomsorg.
 • Dagstjänster - Inkludera stödda anställningar och uppföljningstjänster, tjänster med yrkesfokus och personliga utvecklingstjänster.
 • Stöd service - Inkludera paus för vårdgivare, krisintervention och andra stöd som krävs för individer och familjer i nöd.
 • I Company of Friends -programmet - ger vuxna en psykisk funktionshinder möjlighet att skapa och hantera sina egna tjänster genom direkt finansiering. Personen får hjälp för att fatta sina egna beslut från sitt stödnätverk av familj och vänner.

Yrkesrehabilitering http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/voc_rehab.html#content

New Brunswick:

 * Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/New-Brunswick/Health/Disabilities/

Självhanteringsprogram för kronisk sjukdom http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200753&ReportType1=ALL

utbildningsdepartement http://www.gnb.ca/0000/

Utsedd handikapparkering http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=14197&ReportType1=All

Disability Support Programme http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200972&ReportType1=ALL

Housing Assistance http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=19576&ReportType

New Brunswick Health http://www.gnb.ca/0051/index-e.asp

Ombudsmann http://www.gnb.ca/0073/index-e.asp

Persons with Disabilities framework http://www.gnb.ca/0017/Disabilities/wgindex-e.asp

Services for Children with Special Needs http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=10195&ReportType

Social Assistance http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=10295&ReportType1

Vocational Rehabilitation Programme http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/voc_rehab.html

Newfoundland and Labrador:

 * Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Newfoundland/Health/Disabilities/

 Newfoundland list of Services and Links for Disabled people http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/

Disability Policy Office http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/disabilities/DPO.html

Utbildning http://www.ed.gov.nl.ca/edu/

Employment Assistance http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/disabilities/services.html

Health and Community Services http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html

Independent Living Institute http://www.independentliving.org/donet/267_independent_living_resource_centre_st_johns_newfoundland.html

Job Training and Vocational Rehabilitation services http://www.manta.com/world/North+America/Canada/Newfoundland/job_training_and_vocational_rehabilitation_services--F014B/

Learning Disabilities Association http://www.nald.ca/ldanl/main.asp

nordväst Områden:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/North-West-Territories/Health/#disability  

Department of Health and Social Services

http://www.hlthss.gov.nt.ca/
http://www.hlthss.gov.nt.ca/english/social_services/default.htm

 • Department of Health and Social Services
  Government of the Northwest Territories
  Box 1320 Yellowknife, NT X1A 2L9

  Phone: (867) 873-7046 Fax: (867) 873-7706

Education, Culture and Employment http://www.ece.gov.nt.ca/

Extended Health benefits for Specified Diseases http://www.hlthss.gov.nt.ca/english/services/health_care_plan/specified_diseases/default.htm

Metis Health benefits http://www.hlthss.gov.nt.ca/english/services/health_care_plan/metis_benefits/default.htm

Publications for Persons with Disabilities in NWT http://www.hlthss.gov.nt.ca/content/Publications/subject/publications_persons_with_disabilities.asp

Supplementary Health Benefits supplementaryhealthbenefits@gov.nt.ca

 

Nova Scotia:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Nova-Scotia/Health/#disability  

Community Organization Network http://www.nsnet.org/

Disability parking http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/registration/mobility.asp

Employment Support and Financial Assistance http://www.gov.ns.ca/coms/employment/

Hälsoavdelning http://www.gov.ns.ca/health/

Hospice / Palliative Care http://www.nshpca.ca/

Nova Scotia Department of Education http://www.ednet.ns.ca/

Services for Persons with Disabilities http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/

 • Many links on this website

Nunavut:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Nunavut/Health/#disability  

Government of Nunavut, Health and Social Services http://www.gov.nu.ca/health/

 • PO Box 1000, Sta. 1000
  Iqaluit, NU
  X0A 0H0
  Ph: (867) 975-5700
 • The Department of Health and Social Services provides a broad range of programs and services in the following areas:

• Primary and acute health, both inpatient and ambulatory
• Barn skydd
• Family services
• Mental hälsa

Government of Nunavut, Department of Education http://www.edu.gov.nu.ca/

Income Support Programme http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=37

Social Assistance http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=38

Ond:  

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Ontario/Health/#disability  

Ministry of Child and Youth Services www.gov.on.ca/children/english/programs/needs/index.html

 • 1-866-821-7770 for special needs resources, programs and services
 • Assistance for Children with Severe Disabilities (Mito qualifies)
  • Parents get $25-430 per month to help with costs of such as traveling to doctors and hospitals, special shoes, clothing, parental relief, assistive devices etc. Eligibility is based upon family income.
 • Child care for children with special needs
 • Children with autism
 • Behavioral Management programs
 • Infant development programs
 • Children’s rehabilitation services
 • Children’s treatment centres
 • Infant Hearing Program
 • Preschool speech and language program
 • Respite services

Special services at home (some mitochondrial diseases covered depending on severity) http://www.provincialadvocate.on.ca/main/en/about/aboutus.cfm

Social Assistance in Ontario http://www.accesson.ca/en/mcss/programs/social/

 • Ontario Works (OW)
 • Ontario Disability Supports Program (ODSP)
  • The Ontario Disability Support Program Income Support helps people with disabilities who are in financial need pay for living expenses, like food and housing.

Ontario Legal Aid http://www.legalaid.on.ca/en/getting/

 • You can call Legal Aid Ontario toll-free at 1-800-668-8258 eller 416-979-1446 to speak to a representative. Legal Aid Ontario accepts collect calls.

Ontario Ministry of Education http://www.edu.gov.on.ca/eng/

Ontario Ministry of Health and Long Term Care http://www.health.gov.on.ca/

Ond Associations and Organizations

Autism Society Ontariowww.asohalton.org

Asperger’s Society Ontario www.aspergers.ca

Centre for Childhood disability Research: www.canchild.ca

Community Networks of Specialized Care: www.community-networks.ca

 • For adults with a developmental disability who need specialized care for co-existing mental health and or behavioral issues.

Erin Oak Kids www.erinoakkids.ca                                                      

 • client Services Intake – 905-855-3557  Toll free 1-877-ERINOAK
 • Clients served in the region of Halton, Peel, Waterloo, or Wellington-Dufferin
 • Workshops
 • Support groups
 • Teen drop –in
 • Autisminterventionstjänster
 • Tal, fysio, arbetsterapi etc.

Central West spädbarnshörsprogram 1-866-764-9606

Central West Autism Intervention Services 1-866-7772-7702

Genève Center for Autism www.autism.net

 • 416-322-7877 Toronto
 • Stödgrupper
 • Utveckling av sociala färdigheter
 • Respit
 • Resursutlåningsbibliotek
 • Skolstyrelsetjänster

Kerry's Place Autism Services www.kerryssplaceautismservices.com

 • 905-457-8711 Brampton
 • Barn och vuxna
 • Bostadsprogram
 • Respit
 • Olika workshops
 • Resursbibliotek

Learning Disability Assoc. www.ldatd.on.ca

 • 416-229-1680 Toronto

Ombudsmann Ontario http://www.ombudsman.on.ca/

Ontario Autism Autism Research and Support Network www.ont-autism.uoguelph.ca

Ontario Association of Children’s Rehabilitation Services www.oacrs.com/

Ontario tidiga årscentra: www.ontarioearlyyears.ca/oeyc/oeyc.htm

 • Förskoleprogram och resurser som erbjuds både Halton och skalregioner

Ontario Trillium Foundation www.trilliumfoundation.org

Rock når ut centrum för barnwww.rockonline.ca

 • 471 Pearl St. Burlington, den
 • 905-634-2347
 • Brett utbud av tjänster från individuell rådgivning, stöd från familjer med olika psykiska störningar och ger också OHIP -täckta bedömningar.

Ontario Camping Association www.ontariocamps.ca 

 • Underhåller en lista över läger med särskilda behov som uppfyller och upprätthåller höga provinsiella standarder för barn med olika funktionsnedsättningar och störningar.

Yrkesrehabilitering - March of Dimes http://www.marchofdimes.ca/dimes/corporate_rehab/programs_and_services/vocational_rehab/

Prince Edward Islands regering:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Prince-Edward-Island/Health/#disability  

Prince Edward Island http://www.gov.pe.ca/

Samhällstjänster, seniorer och arbetskraft http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1025792&lang=E

Utbildning och utveckling av barndomen http://www.gov.pe.ca/education/

Supportprogram för funktionshinder http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=20667&lang=E

Handikapparkeringstillstånd http://www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=49728

Hälsa och välmående http://www.gov.pe.ca/health/

Stöder för personer med funktionsnedsättningar http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1018613

Yrkesrehabilitering http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1025792&lang=E

 

Quebecs regering:

*Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Quebec/Health/#disability  

Självhanteringsprogram för kronisk sjukdom http://mytoolbox.mcgill.ca/en/index.php

Information om funktionshinder - skatt http://www.rrq.gouv.qc.ca/en/invalidite/Pages/invalidite.aspx

Handikappstöd http://www.revenu.gouv.qc.ca/en/citoyen/clientele/handicape/deficience.aspx

Utbildning http://www.mels.gouv.qc.ca/gr-pub/m_englis.htm

Anställningsförsäkring (moderskap, föräldraledare och sjukdom) - Quebec http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/special.shtml

Quebec hälsovård http://www.msss.gouv.qc.ca/en/

 

Saskatchewans regering:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Saskatchewan/Health/#disability  

Barnomsorgsprogram http://www.socialservices.gov.sk.ca/childcare

Hälsoavdelningen http://www.health.gov.sk.ca/

Anställbarhetshjälp för personer med funktionsnedsättningar http://www.aeel.gov.sk.ca/eapd/

First Nations and Metis Services Telefon: (306) 787-3949

Bostäder för personer med funktionsnedsättningar http://www.socialservices.gov.sk.ca/disability-housing

 • Ekonomiskt stöd gör det möjligt för husägare och ägare av hyresfastigheter att förbättra sina bostäder så att de är mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Office of Disability Issues http://www.socialservices.gov.sk.ca/office-disability

 • Har en direkt arbetsrelation med andra regeringsministerier, handikappsamhället och allmänheten

Parkeringsprogram http://www.abilitiescouncil.sk.ca/html/parking_program_people_disabilities/index.cfm

Personer med funktionsnedsättningar online http://www.pwd-online.ca/pwdl.3st@.jsp?geo=4&cat=5_29

Saskatchewan Assistance http://www.socialservices.gov.sk.ca/sap

 • Information om program och tjänster för familjer och individer som av olika skäl inte kan uppfylla grundläggande levnadskostnader

Saskatchewan försäkrade inkomst för funktionshinder (.pdf -fil) http://www.socialservices.gov.sk.ca/Introducing-SAID.pdf

Saskatchewan sysselsättningstillägg http://www.socialservices.gov.sk.ca/ses

Saskatchewan Public Policy on Disabilities http://esask.uregina.ca/entry/disability_citizenship_and_public_policy.html

Saskatchewan hyresbostäder http://www.socialservices.gov.sk.ca/srhs

Yukons regering:

* Provinsiell funktionshinder http://listingsca.com/Yukon/Health/#disability  

Gemenskapskatalog för speciella behov http://www.wholistichealthyukon.org/crd/specialneeds.htm

Undervisningsministeriet http://www.education.gov.yk.ca/

Tjänster för personer med funktionsnedsättningar http://www.hss.gov.yk.ca/disabilites.php

Yukon Health Guide http://www.ykhealthguide.org/

Yukon Health and Social Services http://www.hss.gov.yk.ca/

 • Telefon: (867) 667-3002

Yukon regering http://www.gov.yk.ca/


Organisationer som beviljar önskemål

 Barnens önskan om Kanada http://www.childrenswish.ca/

95 Bayly Street, Suite 404 Ajax, Ontario Canada L1S 7K8

Telefon: (905) 426-5656

Fax: (905) 426-4111

National Office for the Children's Wish Foundation of Canada.

Denna organisation med 12 provinsiella kapitelkontor från kust till kust ägnar sig åt att uppfylla en favorit önskan för barn som drabbats av en hög risk, livshotande sjukdom. Föräldrar kan kontakta det nationella kontoret för kapitlet närmast dem. Målet med stiftelsen är att tillhandahålla en upplevelse en gång i livet för barn som lider av livshotande sjukdomar med hög risk. Barn är berättigade från 3 års ålder och över men under 18 år före den tid som begäran tas emot.

Barns önskan kommer att uppfylla den favorit önskan för alla barn som inte förväntas nå 18 år. Wach Wish, verkligen barnets eget, måste vara klart medan barnet är tillräckligt friskt för att njuta av det. Den närmaste familjen ingår i önskan, så att barnet och familjen kommer att dela i upplevelsen och skapa lyckliga minnen tillsammans.

 • 1-800-323-wish

För barn under 3 år (kronologiskt eller kognitivt)

http: // childrenswish.org/youngminds.html 

Make-a-Wish Foundation of Canada http://www.makeawish.ca/


Denna organisation, som tjänar olika regioner i Kanada, försöker uppfylla barnens speciella önskemål under 18 år som har livshotande sjukdomar.

Starlight Children's Foundation  http://www.starlight.org/

Denna organisation är dedikerad till att lysa upp livet för allvarligt sjuka barn genom att önska beviljande och modernaste underhållning på sjukhus. Det har ett nätverk av kapitel i USA, Storbritannien, Australien och Kanada

Sunshine Foundation of Canada http://www.sunshine.ca/   

Denna grund gör det möjligt för barn med en allvarlig fysisk funktionshinder eller livshotande sjukdom att få en chans att se sin en gång i livet dröm.

 


Anbud önskan-kanada  http://www.tenderwishes.org/

Denna organisation beviljar barn mellan 2 och 18 år, som har en livshotande sjukdom och bor i den regionala kommunen Niagara, Ontario.

Andra vinddrömmar www.secondwind.org

678-624-0500

En ideell organisation som beviljar önskar äldre vuxna som bor i äldreomsorg eller hos hospice-vård. De har beviljat önskemål i hela USA, Kanada såväl som Indien.


Make a Wish Foundation International www.worldwish.org

602-230-9900


Bidrag önskar barn med ett livshotande medicinskt tillstånd fram till 18 års ålder i 28 länder och regioner utanför USA.

Rainbow Society of Alberta

roxanner@rainbowsociety.ab.ca
www.rainbowsociety.ab.ca


6604 82nd Avenue
Edmonton, Alberta, Kanada T6B0E7
Telefon: 780-469-3306


E-post: roxanner@rainbowsociety.ab.ca

Donera - projekt som behöver stöd

1 av 4