Inclusive Living Technology Solutions

Bemannade av funktionshindrade personer tillhandahåller vi gratis inkluderande bostadsbedömningar, lösning och implementeringshanteringstjänster för funktionshindrade funktionshindrade funktionshindrade personer.

  • Veteraner
  • Medicaid Waiver -mottagare - Utvecklingshinder, samhällsintegrerat levande, senior, etc.
  • Arbetstagarförsäkring

Diskutera dina behov med oss ​​för att avgöra vilken hjälp du kan kvalificera dig för.

Donera - projekt som behöver stöd

1 av 4