Produkter efter funktionshinder

Upptäck lösningar baserade på slutanvändares förmågor. En viss funktionshinder eller diagnos hjälper endast till att identifiera en "typisk" uppsättning förmågor men är inte alls omfattande eller specifik. Kontakta oss för en gratis 3-stegs oberoende bostadsbedömning inklusive coaching på finansieringskällor och program.

Donera - projekt som behöver stöd

1 av 4