SCI - Ryggmärgsskada

Vad är en ryggmärgsskada?
En ryggmärgsskada, skador på någon del av ryggmärgen eller nerverna i slutet av ryggmärgen, orsakar ofta permanenta förändringar i styrka, sensation och andra kroppsfunktioner under skadeståndsplatsen. Det är en av de allvarligaste traumatiska skadorna.Mer information

Typiska förmågor hos personer med SCI: Funktionella resultat kan variera beroende på individ, beroende på faktorer som nivån och fullständigheten av skadan, neurologisk återhämtning (eller förlust), tillhörande medicinska komplikationer, mängden rehabiliteringsträning, etc. Användningen av ortotik och hjälpmedel kan ibland underlätta Patientens funktionella förmågor. 

Typiska funktionsnedsättningar: OFTEN orsakar permanenta förändringar i styrka, sensation och andra kroppsfunktioner under skadeståndsplatsen.

Resurser:United Spinal Association  |  Ryggrad  |  Ryggmärgsskadainformationssidor

Donera - projekt som behöver stöd

1 av 4