Produktserie: Autism

Vad är en autism?Autism är en komplex utvecklingsstörning som påverkar och försämrar sociala, kommunikation och beteendefunktioner hos individer.Läs mer 

Typiska förmågor hos personer med autism:Många individer med en autismspektrumstörning har betydande kognitiva nedsättningar, även om vissa har typiska eller till och med över genomsnittet IQ.

Typiska funktionsnedsättningar: Människor med autism har svårt med Social interaktion och kommunikationsförmåga. De kan också ha andra utmanande beteenden som repetitiva motoriska beteenden, aggression och till och med självskada.

Resurser:  National Autism Association  |  Center for Autism  |  Autism talar 

 

Autism

Inga produkter hittades
Använd färre filter eller ta bort alla

1 av 3